Member of The Internet Defense League Últimos cambios
Últimos Cambios
Blog personal: El hilo del laberinto Geocaching

Anteproyecto

Última Actualización: 26 de Mayo de 1.996 - Domingo

Desarrollo de una Herramienta Software para el Acceso a Redes TCP/IP a través de la Red Telefónica Conmutada


Proyectando: Jesús Cea Avión
Tutor: Manuel Ramos CabrerEste texto fue entregado el 24 de Mayo de 1.996 (Viernes). Está escrito en Gallego

Obxectivos

O obxectivo deste proxecto consiste na elaboración dunha serie de ferramentas software que permitan o acceso dun ordenador persoal á rede mundial "Internet" (familia de protocolos TCP/IP), a través dun módem telefónico. Para elo é preciso o desenvolvemento dunha serie de módulos que incorporen as funcionalidades básicas (IP, TCP, UDP, ICMP, SLIP, etc.), así como a implementación dos protocolos mínimos que o usuario vai precisar (DNS, TELNET, FTP).

Máis concretamente, o que se busca con este Proxecto é:

 • Creación do software necesario para que un ordenador persoal poda acceder a unha rede TCP/IP (en especial "Internet") a través dun módem telefónico. Inclúe tanto protocolos como software de aplicación

 • Acceso á rede mediante protocolos punto a punto SLIP e PPP

 • Acceso á rede de commutación de paquetes de radioaficionado mediante o protocolo AX.25

 • Capacidade de execución multitarea dos diversos protocolos e aplicacións gracias a un microkernel propio

 • Ademáis de ter capacidade de funcionamento independente, preténdese que o software elaborado permita a súa utilización dende programas de terceiras partes, mediante o uso de librerías

 • Os módulos programados deberán funcionar sen modificacións en unha amplia variedade de equipos informáticos persoais, e deberá ser deseñado coa idea da máxima portabilidade e compatibilidade posible

En resume, preténdese crear unha ferramenta que permita a calquera usuario o acceso a unha rede TCP/IP dende a súa casa, aproveitando o servicio suministrado por unha entidade proveedora, e xestionando tódolos protocolos básicos que un usuario pode demandar, sen esquecer -asemande- o diseño modular para facilitar ó máximo a implementación de novas funcionalidades, incluso por parte de terceiros.


Plan de Desenvolvemento

O plan de desenvolvemento previsto deste Proxecto é o seguinte:

 • Primeira fase: Etapa de documentación e análise. Neste etapa se realizará un estudio detallado das necesidades a cubrir para acada-los obxectivos propostos e se decidirá sobre a mellor alternativa. O tempo estimado de execución é de vinte días.

 • Segunda fase: Nesta segunda etapa realizarase a implementación dos protocolos básicos: SLIP, IP, ARP e ICMP. A continuación procederase a unha verificación exhaustiva do seu correcto funcionamento. O período asignado a esta tarefa é de vinte días. Inclúe tamén todo o desenvolvemento dos módulos complementarios, como a xestión de memoria ou a manipulación do hardware.

 • Terceira fase: O terceiro paso é implementa-los protocolos de transporte UDP e TCP e comproba-la sua execución sen fallos incluso ante situacións moi adversas. O plazo de execución será de quince días.

 • Cuarta fase: Desenvolvemento dos módulos de aplicación: Echo, Discard, DNS, Telnet e FTP. Verificación dos mesmos. Esta etapa ten unha duración estimada de trinta días.

 • Quinta fase: Implantación do protocolo PPP (Point-to-Point Protocol) e verificación final de todo o sistema. O tempo previsto para esta fase é de vinte días.

 • Sexta fase: Verificación de portabilidade en diversas plataformas hardware (alomenos este Proxecto será operativo en ordenadores Atari e PC compatibles) e elaboración da Memoria do Proxecto Fin de Carreira. Esta fase suporá entre quince e vintecinco días adicionais.


Medios Materiais

Os medios materiais que se empregarán para a elaboración deste Proxecto Fin de Carreira, e a súa documentación asociada, son:

 • Ordenador Atari Falcon030, 4MB de RAM y 85MB de Disco Duro
 • Monitor color Atari SC1224
 • Módem Pocket Telefónico Sitre MicroV32b
 • Compilador de C "Pure C", versión 1.1
 • Ensamblador 680x0 "Devpac", versión 3.0
 • Paquete de software TCP/IP "QA9Q-NOS"
 • Procesador de textos "Atari Works", versión 1.207
 • Editor de textos "Everest", versión 3.5
 • Impresora Hewlett Packard DeskJet500
 • Driver de xestión de fontes vectoriais "Speedo GDOS", versión 5.0b
 • Fonte vectorial Speedo Bitstream Charter
 • Fonte vectorial Speedo Bitstream Charter Black
 • Fonte vectorial Speedo Bitstream Charter Italic
 • Fonte vectorial Speedo Bitstream Charter Black Italic
 • Fonte vectorial Speedo Bitstream Cooper Black
 • Fonte vectorial TrueType Courier New

Na revisión e optimización das ferramentas implementadas se empregarán tamén, para asegura-la máxima portabilidade e compatibilidade coa maior parte do hardware do mercado, o seguinte equipo:

 • Ordenador PC Compatible, 80486-33Mhz, 4MB de RAM, 125MB de Disco Duro
 • Compilador de C "Borland C", versión 3.1
 • Paquete de software TCP/IP "Winsocket"

Por último sinalar que para obtene-la documentación necesaria para este Proxecto e para poder efectuar unha correcta verificación do mesmo é precisa a disponibilidade dun sistema informático con acceso á rede "Internet". Neste caso empregarase o equipamento da Área de Enxeñería Telemática da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación de Vigo.


Bibliografía

A maior parte da bibligrafía empregada está constituida por documentos RFC (Request For Comments), de acceso público e gratuito, ampliamente difundidos en Internet. Os textos considerados máis representativos á hora de acadar unha idea global dos pasos precisos para cubri-los obxectivos propostos foron:


[LABCD]   Laboratorio de Comunicación de Datos
      Curso 94-95. Vigo, 16 de Marzo de 1.995
      Alvaro Manuel Gómez Vieites
      Carlos Gabieiro Martínez
      Jose Cadavid Jáuregui
      Jesús Cea Avión

[POWERNET] Proyecto PowerNet
      Jesús Cea Avión
      Implementación de multitarea cooperativa en
      lenguaje C
      11 de Abril de 1.990

[RFC768]  RFC768: "User Datagram Protocol"
      Jon Postel
      Agosto 1.981

[RFC791]  RFC 791: "Internet Protocol"
      Jon Postel
      Septiembre 1.981

[RFC792]  RFC 792: "Internet Control Message Protocol"
      Jon Postel
      Septiembre 1.981

[RFC793]  RFC793: "Transport Control Protocol"
      Jon Postel
      Septiembre 1.981

[RFC826]  RFC 826: "An Ethernet Address Resolution Protocol or
      Converting Network Protocol Addresses to 48.bit
      Ethernet Address for Transmission on Ethernet
      Hardware"
      David C. Plummer
      Noviembre 1.982

[RFC854]  RFC854: "Telnet Protocol specification"
      Jon Postel
      Joyce Reynolds
      Mayo 1.983

[RFC862]  RFC862: "Echo Protocol"
      Jon Postel
      Mayo 1.983

[RFC863]  RFC863: "Discard Protocol"
      Jon Postel
      Mayo 1.983

[RFC959]  RFC959: "FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)"
      Joyce Reynolds
      Jon Postel
      Octubre 1.985

[RFC1035]  RFC1035: "DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND
      SPECIFICATION"
      P. Mockapetris
      Noviembre 1.987

[RFC1055]  RFC1055: "A NONSTANDARD FOR TRANSMISSION OF IP
      DATAGRAMS OVER SERIAL LINES: SLIP"
      J. Romkey
      Junio 1.988

[RFC1332]  RFC1332: "The PPP Internet Protocol Control Protocol
      (IPCP)"
      Glenn McGregor
      Mayo 1.992

[RFC1541]  RFC1541: "Dynamic Host Configuration Protocol"
      R. Droms
      Octubre 1993

[RFC1570]  RFC1570: "PPP LCP Extensions"
      Enero 1.994
      William Allen Simpson

[RFC1661]  RFC1661: "The Point-to-Point Protocol (PPP)"
      William Allen Simpson
      Julio 1.994

[RFC1662]  RFC1662: "PPP in HDLC-like Framing"
      William Allen Simpson
      Julio 1.994

[RFC1883]  RFC1883: "Internet Protocol, Version (IPv6)
      Specification"
      S. Deering
      R. Hinden
      Diciembre 1.995

[RFC1885]  RFC1885: "Internet Control Message Protocol (ICMPv6)
      for the Internet Protocol Version 6 (IPv6)
      Specification"
      S. Deering
      A. Conta
      Diciembre 1.995Python Zope ©1996 jcea@jcea.es

Más información sobre los OpenBadges

Donación BitCoin: 19niBN42ac2pqDQFx6GJZxry2JQSFvwAfS